زاویه سازی صورت

زاویه سازی صورت

زاویه سازی صورت با تزریق ژل در ناحیه فک و چانه صورت می گیرد.

خط آرواره خوش فرم مانند قابی است که زیبایی صورت را چشمگیر تر می کند.

افزایش سن بنا به تغییراتی که در بافت نرم و ساختار استخوان ها ایجاد می کند، باعث می شود که نظم ساختاری در خط آرواره (فک) از بین برود، همچنین برخی افراد نیز به صورت ژنتیکی خط آرواره کامل و متناسبی ندارند.

تزریق ژل با ایجاد زاویه و فرم بخشیدن به فک، مشکلات ظاهری خط آرواره را برطرف کرده و ظاهری خوش آیند به چهره می بخشد.

به عبارت دیگر، زاویه سازی صورت با تزریق ژل قاب صورت را اصلاح می کند.

زاویه سازی صورت با استفاده از تزریق ژل روشی غیر تهاجمی است که نیازی به جراحی ندارد و پس از تزریق ژل ، مراجعه کننده میتواند بلافاصله نتیجه را مشاهده نماید.

تزریق ژل زیر نظر پزشک انجام می شود و با توجه به آناتومی صورت فرد، میزان ژل و ناحیه تزریق ژل مشخص می شود، که با توجه به زیبا شناختی صورت در چانه و یا در راستای خط آرواره و یا هردو تزریق ژل صورت می گیرد.

هزینه زاویه سازی صورت

هزینه تزریق ژل با توجه به میزان ژل استفاده شده و برند ژل و هزینه خدمات انجام شده توسط پزشک محاصبه می شود.

ایجاد تورم و کبودی پس از تزریق ژل امری طبیعی است که در مدت زمان کوتاهی برطرف خواهد شد.