خانم ندا هلالی

دارای مدرک دستیار دندانپزشکی از جهاد دانشگاهی
دارای لیسانس مهندسی منابع طبیعی


اینجانب ندا هلالی در سال ۹۲ موفق به دریافت لیسانس مهندسی منابع طبیعی شدم ، پس از آن در زمینه دستیار دندانپزشک مشغول به کار شدم و اقدام به دریافت مدرک دستیار دندانپزشکی از جهاد دانشگاهی نمودم و از سال ۹۵ با تیم دندانپزشکی کلینیک رزا همکاری میکنم.