کاشت ابرو

کاشت ابروکاشت ابرو برای افرادی که ابروهای نازک و کم پشت دارند و یا ابروهای خود را از دست داده اند، می تواند روش مناسبی جهت برطرف کردن این عارضه باشد.

کاشت ابرو مشابه کاشت مو سر است، در این روش با استفاده از موهای پشت سر، صورت می گیرد.

از آنجا که سرعت رشد موهای سر بیشتر از موهای ابرو است بنابراین پس از انجام کاشت، باید هر ماه موهای کاشته شده به طور مرتب کوتاه شوند.

نکته بسیار مهم در مورد کاشت ابرو زاویه جهت قرارگیری موها است.

ابرو دارای سه قسمت تاج، بدنه (تنه) و دم می باشد و زاویه خواب موهای ابرو در این سه قسمت متفاوت می باشد.

در حین کاشت مو باید دقت شود که موهای تاج ابرو در این سه قسمت متفاوت می باشد.

هنگام کاشت نیز باید دقت شود که موهای تاج ابرو تقریبا به صورت عمودی قرار گیرند، موهای تنه ابرو زاویه دار قرار گیرند و زاویه موهای این ناحیه هر چه به دم ابرو نزدیک تر می شوند زاویه بیشتری باید داشته باشند، موهای دم ابرو نیز تقریبا مماس با پوست باید باشند.

تنه ابرو پر تراکم ترین قسمت ابرو می باشد و کم تراکم ترین و باریک ترین قسمت ابرو دم ابرو است.

پس از انجام کاشت ابرو همانند کاشت موی سر، موها تدریجا شروع به ریزش می کنند و مجددا رشد می کنند، این ریزش تنها مربوط به ساقه است و ریشه پا برجا است.