دکتر مصطفی صولتی

متخصص جراحی لثه و ایمپلنت
دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی
عضو هیات علمی دانشگاه


دکتر مصطفی صولتی دانش آموخته دندانپزشکی عمومی از دانشکده دندانپزشکی مشهد در سال ۱۳۹۱ و تخصص پریودانتیکس(جراحی لثه و ایمپلنت) از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۴ می باشد. ایشان دارای بورد تخصصی از دانشگاه شهید بهشتی بوده و ۶ سال سابقه کار درمانی و ۳ سال سابقه تدریس به عنوان هیات علمی دانشگاه را دارد.