دکتر حمیدرضا فضلی فر

فارغ التحصيل دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
داراي مدارك دوره هاي مختلف دندانپزشكي زيبايي و اصلاح طرح لبخند
داراي مدرك ايمپلنت از دانشگاه شهيد بهشتي تهران


فارغ التحصيل دانشكده دندانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي مشهد
– دندانپزشك كلينيك ها و بيمارستانهاي مختلف شهرستان مشهد از سال ٨٩ تا ٩٣
– دندانپزشك كلينيك هاي مختلف شهر تهران بين سالهاي ٩٣ تا ٩٥
– دندانپزشك شهر كرج از سال ٩٥ تا كنون
– داراي مدارك دوره هاي مختلف دندانپزشكي زيبايي و اصلاح طرح لبخند بين سالهاي ٩٥ تا ٩٧
– داراي مدرك ايمپلنت از دانشگاه شهيد بهشتي تهران
– دندانپزشك يگان هاي ويژه ،يگان امداد و فرماندهي انتظامي تهران بزرگ از سال ٩٤ تا ٩٦