درباره مجموعه رزا

انقلاب صنعتی در قرن بیستم و انقلاب تکنولوژیک در عصر بیست و یکم باعث افزایش امید به زندگی(متوسط طول عمر) در کشورهای پیشرفته تا بیش از دو برابر شده و در ایران نیز در نیم قرن گذشته امید به زندگی افزایش چشمگیری داشته و از مرز ۷۰ سال گذشته است. لذا چهره ای جوان و زیبا در بدن و روانی سالم و سلامت جزئ نیازهای جدید جامعه بشری شده است.
ظاهری زیباتر و جوانتر نه تنها موجب خرسندی و رضایت خود فرد می شود بلکه موجبات موفقیت وی را در امور شخصی، خانوادگی و اجتماعی نیز فراهم می آورد. به همین دلیل است که در دهه های گذشته مراجعه به کلینیک های زیبایی و پزشکان صاحب نظر در این زمینه افزایش یافته است.
مجموعه رزا با هدف ارائه مطلوب خدماتی که بطور کلی تحت پوشش بیمه های درمانی نیستند و یا هزینه های زیادی را متحمل می شوند، ایجاد گردیده است. مجموعه ی کلینیک های رزا با استفاده از تمام ظرفیت های جامعه ی پزشکی و دندانپزشکی، خدمات خود را با کیفیت مطلوب و با قیمت مناسب عرضه می کند.
مراجعه کنندگان به ما، خدمات را در دو قالب خدمات پایه که عمدتاً توسط پزشکان و دندانپزشکان دوره دیده و با تجربه و خدمات تخصصی که توسط متخصصین همکار با مجموعه انجام می گردد، دریافت می کنند. ما بر این باوریم که با حذف گروه های واسطه و انجام خدمات توسط پزشکان و دندانپزشکان مربوطه، هزینه های درمان و خدمات ضمن حفظ کیفیت، کاهش یافته و نهایتاً دریافت کنندگان خدمات منتفع می شوند.
مجموعه رزا در نظر دارد با توسعه شعب خود در نقاط مختلف فرصتی برابر برای همگان، جهت تحقق رویای زیبایی شان فراهم آورد.

منتظر افتتاح شعبه های جدید ما باشید . . .